apartamenty Karpacz na sprzedaż

apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż

Nieubrojona działka

Istnieją 2 rodzaje działek przeznaczonych pod budowę domu: działki uzbrojone i działki nieuzbrojone. Działka uzbrojona to taka, która posiada przyłącze prądu, gazu, wodociągu oraz ewentualnie kanalizacji.

W dzisiejszym artykule Biuro Nieruchomości Jelenia Góra DOMO przedstawia wszelkie formalności jakich trzeba dopełnić, aby dozbroić nieuzbrojoną działkę po to, aby mógł na niej stanąć wymarzony dom.

Działka nieuzbrojona charakteryzuje się brakiem przyłączy mediów, a co za tym idzie również inną ceną. Jest ona znacznie niższa niż cena działki uzbrojonej przygotowanej pod budowę nieruchomości. Wybierając działkę nieuzbrojoną jako bardziej atrakcyjną cenowo powinieneś wiedzieć o tym, że proces dozbrajania może trwać nawet kilka lat i może być bardzo kosztowny (szczególnie, gdy wybrana działka znajduje się np. na skraju lasu, jeśli poprowadzenie przyłączy będzie możliwe to z pewnością będzie musiało być daleko prowadzone - im dłuższa droga od wyznaczonego miejsca skąd można pociągnąć przyłącze, tym wyższe koszty). Zatem, jeśli zależy Ci na wybudowaniu domu w szybkim tempie, powinieneś zakupić działkę uzbrojoną. Informacje dotyczące uzbrojenia działki umieszczone są na mapie zasadniczej, którą można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podłączenie kanalizacji, prądu oraz gazu

W instytucjach, które zarządzają sieciami należy zapytać lub złożyć wniosek o warunki przyłączenia, a przed zakupem działki można dowiedzieć się, czy w tym miejscu istnieje możliwość przyłączenia do sieci.

Czynności jakie muszą być wykonane:

Realizacja podłączenia może trwać od kilku miesięcy do półtora roku. Można to przyspieszyć, jeśli właściciel przygotuje dokumentację projektową na swój koszt.

Warunki przyłączenia gazu

Należy wypełnić formularz wniosku dla odbiorców z grupy B podgrupy I (na pobór paliwa w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego). 

Formularz musi zawierać następujące dane:

Do tak wypełnionego formularza należy załączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem usytuowania obiektu, gdzie będą używane przyłączane urządzenia, instalacji sąsiednich budynków oraz proponowanej lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego oraz szafki gazowej. Niezbędne jest również dołączenie oświadczenia o prawie do nieruchomości, a także notarialne oświadczenie sąsiadów o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz właściciela (jeśli przyłącze będzie biec przez sąsiednie nieruchomości).

Warunki przyłączenia prądu

Należy wypełnić formularz wniosku dla grupy V lub VI (dla osób ubiegających się o docelowe lub tymczasowe przyłączenie o mocy nieprzekraczającej 40 kW.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

Do tak wypełnionego wniosku, należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości w postaci wypisu z księgi wieczystej i akt notarialny oraz plan zabudowy na mapie zasadniczej z zaznaczoną działką, budynkiem, a także wstępną lokalizację elementów przyłącza - złącza kablowego i szafki pomiarowej dla przyłączy, haka na budynku dla napowietrznych przyłączy. W przypadku nie zaznaczenia lokalizacji, zostanie ona narzucona przez zakład sieciowy.

Warunki wodociągowo-kanalizacyjne

Należy wypełnić wniosek, w którym określone zostanie:

Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji o warunkach przyłączenia mediów, inwestor może zlecić prace związane z wykonaniem przyłączy. Przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe muszą być wykonane w oparciu o projekt techniczny zrobiony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Projekty przyłączy zewnętrznych należy uzgodnić w tzw. ZUDzie - Zespole Uzgadniania Dokumentacji, który funkcjonuje w Starostwie Powiatowym.

Na wykonywanie przyłączy mediów pozwolenie mają osoby posiadające stosowne uprawnienia, dlatego też jest to kontrolowane przez właścicieli sieci. Tam trafia również sprawozdanie z prac, a odbiory przyłączy dokonują przedstawiciele instytucji zapewniających media.

Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę doprowadzonych i wykonanych przyłączy, nazywa się to tzw. geodezyjną  inwentaryzacją powykonawczą - jest to warunek oddania budynku do użytku. Na podstawie takiej mapy Powiatowy Inspektor nadzoru budowlanego stwierdza, że działka jest wyposażona w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków.

Nieruchomości Jelenia Góra DOMO zachęcają do skorzystania z usług profesjonalistów, zapoznania się z pełną ofertą w tym także ofertą specjalną, jaką są ekskluzywne Apartamenty Karpacz na sprzedaż oraz luksusowe Apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż - nieruchomości dające możliwość odpoczynku i pewnego zysku w malowniczych karkonoskich miejscowościach.

apartamenty szklarska poręba o nieuzbrojonej działce