apartamenty Karpacz na sprzedaż

apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż

Najczęstsze błędy w akcie notarialnym

Biuro Nieruchomości Jelenia Góra DOMO prezentuje najczęstsze błędy pojawiające się w akcie notarialnym. Przeczytaj artykuł i zwróć uwagę na to czy Twój akt notarialny jest poprawny.
Akt notarialny jest odpłatnym dokumentem sporządzanym  przez notariusza albo jego zastępcę. Notariusz to osoba która jest obecna podczas tworzenia treści oświadczenia. Ponadto dokonuje spisania treści oświadczenia, a także zapoznaje obie strony sprawy z zapisem.


Dokument powinien być sporządzony w języku polskim i powinny się z nim znaleźć informacje takie jak:

•   data  miejsce sporządzenia aktu,
•   dane notariusza oraz siedziby kancelarii,
•   dane podmiotów biorących udział w sprawie,
•   wszelkie potrzebne oświadczenia,
•   adnotacja dotycząca tego, iż akt odczytano w obecności obu stron,
•   podpisy stron,
•   podpis notariusza.


Niekiedy w akcie notarialnym pojawiają się błędy. Oto najczęstsze z nich:

•    błędy związane z pisownią imion i nazwisk,
•    niepoprawne numery PESEL oraz błędne numery dowodów osobistych,
•    niezgodna z prawdą data zawarcia umowy,
•    wpisanie złej powierzchni nieruchomości,
•    błędny  zapis kwot,
•    niezgodność zapisu rachunkowego oraz słownego,
•    dokonanie nieprawidłowej oceny stanu faktycznego czynności prawnej,
•    brak pobrania opłat obowiązkowych (np. podatku).


Nieruchomości Jelenia Góra DOMO serdecznie zapraszają do skorzystania z usług doświadczonych agentów i zapoznania się z pełną ofertą w tym również ofertą specjalną - Nieruchomości Karpacz na sprzedaż oraz Nieruchomości Szklarska Poręba na sprzedaż.

Biuro Nieruchomości Jelenia Góra