apartamenty Karpacz na sprzedaż

apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż

Gdy najemca nie płaci... Apartamenty Szklarska Poręba zapraszają na artykuł

Wynajem nieruchomości to dobry sposób na dodatkowy dochód lub sposób na utrzymanie tego miejsca. Bywa, że wynajmowanie nie jest jednak sielanką dla wynajmującego. Najczęściej przyczyną problemów z tym związanych jest brak płatności ze strony najemcy. Co w takiej sytuacji może zrobić wynajmujący? Biuro Nieruchomości Jelenia Góra DOMO prezentuje skuteczne porady.

Wynajmując mieszkanie, lokal usługowy czy też dom, najemca zobowiązuje się do uiszczania terminowych opłat tj. czynszu i opłat eksploatacyjnych. Wynajmujący powierza najemcy lokal za który ponosi odpowiedzialność. Dotyczy to zarówno stanu nieruchomości jak również wszelkich opłat. Termin płatności oraz kwota czynszu to elementy, które powinny być zawarte w umowie.  

Apartamenty Karpacz na sprzedaż DOMO prezentują cenne porady, dzięki którym wynajmowanie nieruchomości stanie się bezproblemowe.

Informowanie

Najemca musi być informowany przez wynajmującego o wszystkich nieterminowych spłatach i szybko na nie reagować. W takiej sytuacji należy działać szybko i stanowczo. Informować najemcę można za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, telefonu czy też osobiście - to rozwiązanie jest ostatecznością.

W przypadku kiedy takie kroki nie przynoszą wymiernym rezultatów wynajmujący powinien wypowiedzieć umowę najemcy.

Umowę można wypowiedzieć przy spełnionych warunkach:

Od momentu wręczenia lokatorowi wypowiedzenia umowy najmu w formie pisemnej, musi upłynąć kolejny miesiąc do zakończenia umowy najmu.

W przypadku kiedy pomimo wyznaczonych terminów lokator nie zamierza się wyprowadzić, wynajmujący powinien zwrócić się z tą sprawą do sądu, który może nakazać eksmisję. Po uprawomocnieniu się wyroku, wynajmujący może skierować sprawę do komornika, który dokona przymusowej wyprowadzki.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że najemca nie może stracić dachu nad głową, jeśli sąd nie przyzna lokatorowi prawa do lokalu socjalnego (może on zostać przyznany: kobiecie w ciąży, osobie bezrobotnej, obłożnie choremu, emerytowi, renciście, małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu i jego opiekunowi), komornik zobowiązany jest do wstrzymania egzekucji do czasu, aż gmina wskaże lokal tymczasowy lub taki lokal znajdzie sam dłużnik.

Właściciel lokalu może starać się o odzyskanie zaległego czynszu, jeśli umowa nie stanowi inaczej, to wszystkie osoby, które ją zawarły, odpowiadają za zaległości w płatnościach. Właściciel nieruchomości może wnieść pozew o zapłatę, przeciwko wszystkim sygnatariuszom umowy lub przeciwko niektórym z nich, jeżeli tak zadecyduje.

Wynajmujący nie ma prawa do:

Należy również pamiętać, że sądowych wyroków nakazujących opróżnienie lokalu, nie wykonuje się w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie, jeśli osobie eksmitowanej nie zapewniono lokalu do którego miałaby ona się przenieść.

Apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż DOMO ma nadzieję, że ten artykuł okazał się dla Ciebie pomocny.

Apartamenty Karpacz na sprzedaż polecają artykuł o poradach w przypadku kiedy najemca nie płaci za wynajmowany lokal.